Mammutens återkomst

Går det att återuppväcka utdöda djur?
Är det en bra idé?

Föreläsningar

Jag föreläser ofta och gärna om
biologi och bioteknik.

Artiklar

Nobelpristagare, kapade myror
och tinande permafrost