Under den här fliken hittar du det som jag gör och jobbar med just nu.

Bokprojekt
I slutet av mars 2020 kommer min andra bok, Människan i provröret, att släppas på bokförlaget Natur & Kultur. Vid sidan om att jobba med den boken har jag ytterligare ett bokprojekt. Denna bok kommer att handla om livets historia och jag skriver den tillsammans med evolutionsbiologen Jessica Abbott och beräknas komma ut i början av år 2022. Boken är finansierad genom ett stipendium av bokförlaget Natur och Kultur.

Radio
Under sommaren och fortsatt under hösten är jag programledare för P3 Dystopia.

Föreläsningar, uppdrag som moderator etc.
Kommande uppdrag under år 2019

5/11            Moderator för ”Sov – för en bättre hälsa” med forskaren Marianne Ors, Dunkers kulturhus
                       Helsingborg, uppdrag via Folkuniversitetet
6/11            Moderator för ”Hantera din klimaträdsla” med klimatpsykologen Frida Hylander, Rehab kultur
                       Malmö, uppdrag via Folkuniversitetet
13/11         Moderator för ”Maten som hjälper dig att må bättre” med forskaren Bodil Ohlsson, Kirsebergs
                       kulturhus Malmö, uppdrag via Folkuniversitetet
20/11         Moderator för ”Träna för en stark hjärna” med forskaren Iris Zahirovic, Rehab kultur Malmö,
                       uppdrag via Folkuniversitetet
22/11         Medverkar i Morgon i P4 Malmöhus
26/11         Moderator för ”Finn balans i ett uppkopplat liv” med forskaren Per Johnsson, Dunkers kulturhus                        Helsingborg, uppdrag via Folkuniversitetet
27/11         Moderator för ”Stick ut” med forskaren Charlotte Petersson, Rehab Kultur Malmö, uppdrag via
                       Folkuniversitetet
5/12            Föreläsning om möjligheten att återskapa utdöda djur, Naturrum Vänerskärgården Lidköping
                       För att hitta evenemanget, tryck här.


Tidigare uppdrag under år 2019
31/10         REHABRULLE, snabbföreläsningar på Rehab kultur Malmö
30/10         Moderator för ”Finn balans i ett uppkopplat liv” med forskaren Per Johnsson, Kirsebergs
                       kulturhus Malmö, uppdrag via Folkuniversitetet
17/10         Vinprovning och samtal med klimatforskaren Kimberley Nicholas, Rehab Kultur Malmö, uppdrag
                        via Folkuniversitetet
11/10        Föreläsning om framtidens genetik, Eskilstuna folkhögskola.
14-15/9   Moderator för HETTAN-helgen i Malmö och Helsingborg, uppdrag via Folkuniversitetet 
6-7/5         Två eftermiddagsworkshop i Sjöbo för hemtjänst/LSS-personal om framtidagenetik inom vården,
                      uppdrag via Folkuniversitetet
4-5/4         Moderator på Vetenskapsfestivalen för två samtal om AI, kroppar och känslor.
14/3           Föreläsning om min bok Mammutens återkomst, Kristianstad högskola.
13/3           Föreläsning om min bok Mammutens återkomst, Marieholms byaföreing.
20/2           Moderator för en Studentafton om biohacking med Hannes Sjöblad.

De senaste nyheterna hittar du också i mina sociala medier, se kontakt.