Gentekniken som bygger om vårt innersta

Hösten 2018 föddes världens första genmodifierade människor. Födelsen av de kinesiska tvillingarna Lulu och Nana har drivit frågorna om genteknologins möjligheter till sin spets. På vilka sätt kan vi bygga om våra kroppar? Kan vi bestämma våra barns egenskaper? När ska tekni­ken användas och vem ska fatta de besluten?

Den här reportageboken med internationell utblick undersöker vilka konsekvenser de senaste årens fram­steg inom genteknik har lett till och vad som väntar runt hörnet. Här möter vi apor med manipulerad arvsmassa, bio-hackers i amerikanska storstäder, cancerpatienter som hoppas på bot via nya mediciner och en fars kamp att rädda sin sjuka son med hjälp av möjligheter som den nya forsk­ningsfronten ger. Utvecklingen av den nya tekniken går i rasande fart och verktygen blir billigare och sprids över hela världen.

Människan i provröret kommer inte med några enkla lösningar, men ger läsaren kunskap och insikt att själv ta ställning och landa i ett svar.


Här hittar du boken hos bokförlaget Natur och Kultur.