Under den här fliken hittar du det som jag gör och jobbar med just nu.

Bokprojekt
I slutet av mars 2020 släpptes min andra bok, Människan i provröret, på bokförlaget Natur & Kultur.
Nästa bok kommer att handla om livets historia och jag skriver den tillsammans med evolutionsbiologen Jessica Abbott och beräknas komma ut i början av år 2022. Boken är finansierad genom ett stipendium av bokförlaget Natur och Kultur.

Radio
Under 2021 kommer jag fortsatt att jobba som programledare för Sveriges Radio P3 Dystopia.

Föreläsningar, uppdrag som moderator etc.
Kommande uppdrag under år 2021
På grund av pandemin har de flesta av mina uppdrag ställts in.